mask

Prawo gospodarcze

WagaDla osób, które prowadzą działalność gospodarczą świadczymy usługi z zakresu prawa gospodarczego. Dotyczą one zarówno porad jak i udzielania pomocy prawnej w sprawach o charakterze cywilnym. Występujemy też w roli reprezentantów klientów w sądach i innych instytucjach, gdy dochodzi do postępowań rejestrowych. Możesz zaangażować nas do stałej współpracy przy bieżącej obsłudze spraw firmowych albo do rozwiązywania sporów, np. z pracownikami, klientami czy innymi przedsiębiorstwami.

 

Usługi prawne dla biznesu

W zakresie usług prawnych dla biznesu dotyczących prawa gospodarczego jest wspieranie firm już na etapie wybierania rodzaju prowadzonej działalności, przekształcania jej w spółkę handlową lub cywilną lub likwidowania. Ponadto:

  • przygotowujemy analizy prawne, analizy konkurencji,
  • doradzamy na temat optymalizacji procesów biznesowych,
  • opiniujemy dokumenty, w tym umowy i regulaminy,
  • przeprowadzamy audyty,
  • analizujemy zyski i straty możliwe do poniesienia w związku z nową inwestycją,
  • pomagamy przy restrukturyzacji zadłużenia.

Nasze usługi w ramach prawa gospodarczego są kompleksowe, zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb obsługiwanego przedsiębiorstwa.